คีมล็อคปากตรง-โค้ง (Universal Lock-Grip Pliers)

คีมล็อคปากตรง-โค้ง
Universal Lock-Grip Pliers)

Universal_Lock-Grip_Pliers
L A (mm.) ปากว้างสุด (mm.)
Inch mm.
10″ 250 12 35

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: