คีมปากแหลม ตัดข้าง (Long Nose Pliers)

คีมปากแหลม ตัดข้าง ชุบโครเมียม
Long Nose Pliers

Long_Noise_Pliers
L B D A C ตัดลวดได้สูงสุด
Inch mm. 1600 N/mm2 650 N/mm2
5-1/2″ 140 15 2 8 39 1.6 2.0
6-1/4″ 160 16 2.5 9 49 1.6 2.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: