คีมคอม้า (Double Groove Joint Pliers)

คีมคอม้า ชุบโครเมียม ด้ามฟ้า-เทา
Double Groove Joint Pliers

Double_Groove_Joint_Pliers
L A (mm.) ปากว้างสุด (mm.)
Inch mm.
7″ 180 9.9 25
9-1/2″ 240 10.8 35
12″ 300 12.2 40

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: