คอปเปอร์เกลียวใน SF

คอปเปอร์เกลียวใน SF

คอปเปอร์เกลียวใน_SF
CODE Spec
20-SF 1/4″
30-SF 3/8″
40-SF 1/2″

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: