ข้อต่อเกลียวนอก PM

ข้อต่อเกลียวนอก PM

ข้อต่อเกลียวนอก_PM
CODE Spec
20-PM 1/4″
30-PM 3/8″
40-PM 1/2″

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: