ข้อต่อเกลียวนอก GPC

ข้อต่อเกลียวนอก GPC

ข้อต่อเกลียวนอก_GPC
Part Code Part Spec. Price/Unit
GPC-04-M5 4 x M5 Call
GPC-04-01 4 x 1/8″ Call
GPC-04-02 4 x 1/4″ Call
GPC-06-M5 6 x M5 Call
GPC-06-01 6 x 1/8″ Call
GPC-06-02 6 x 1/4″ Call
GPC-06-03 6 x 3/8″ Call
GPC-06-04 6 x 1/2″ Call
GPC-08-01 8 x 1/8″ Call
GPC-08-02 8 x 1/4″ Call
GPC-08-03 8 x 3/8″ Call
GPC-08-04 8 x 1/2″ Call
GPC-10-01 10 x 1/8″ Call
GPC-10-02 10 x 1/4″ Call
GPC-10-03 10 x 3/8″ Call
GPC-10-04 10 x 1/2″ Call

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: