ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย (Hose Male Brass)

ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย
Hose Male Brass

ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย_Hose_Male_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/8
5/16 1/8
3/8 1/8
3/16 1/4
1/4 1/4
5/16 1/4
3/8 1/4
1/2 1/4
ขนาด
A B
1/4 3/8
5/16 3/8
3/8 3/8
1/2 3/8
1/4 1/2
5/16 1/2
3/8 1/2
1/2 1/2
3/4 1/2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: