ข้อต่อสายแบบย้ำ-หุ้ม (สลีฟ)

ข้อต่อสายแบบย้ำ-หุ้ม (สลีฟ)
INSULATEED BUTT SPLICE (SLEEVE)
BF TYPE

BF_Type
BF_Type-D
Item No. d1Ø L Color AWG DIN mm2 QTY in box
BF 1.5 4.0 25.0 Red 22-16 0.5-1.5 500
BF 2.5 4.5 25.0 Blue 16-14 1.5-2.5 400
BF 6 6.5 27.0 Yellow 12-10 4-6 300

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: