เลื่อยเหล็ก (Hacksaw)

เลื่อยเหล็ก ใบเลื่อย (Hacksaw & Hacksaw Blad)

Hachsaw_Hacksaw_Blade
CODE
750/1 UNIOR 12” โครงเลื่อยเหล็ก
750/1A UNIOR 12” ใบเลื่อยตัดเหล็ก
750/1B UNIOR 12” ใบเลื่อยตัดเหล็ก Bi-Metal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: