Category Archives: Connector

D-SUB Cable

D-SUB Female to Female

D-SUB_Female_to_Female_Cable
D-SUB Female to Female
จำนวน PIN, ความยาว 1.5, 2, 3 เมตร
9 15 25 37 50

D-SUB Male to Male

D-SUB_Male_to_Male_Cable
D-SUB Male to Male
จำนวน PIN, ความยาว 1.5, 2, 3 เมตร
9 15 25 37 50

D-SUB Female to Male

D-SUB_Male_to_Female_Cable
D-SUB Female to Male
จำนวน PIN, ความยาว 1.5, 2, 3 เมตร
9 15 25 37 50

BNC Cable

BNC Male to Male

BNC_Cable_male_to_male
BNC Male to Male
ความยาว
1.5 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตร ความยาวพิเศษ

BNC Male to Female

BNC_Cable_male_to_female
BNC Male to Female
ความยาว
1.5 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตร ความยาวพิเศษ

Box Header Connector

2.54 mm. Box Header Connector, Right Angle

BOX_HEADER_CONNECTOR_RIGHT_ANGLE
2.54 mm. Box Header Connector, Right Angle
จำนวน PIN
6 8 10 12 14 16 20 24
26 30 34 40 44 50 60 64

2.54 mm. Pin Header

2.54 mm. Pin Header Double Rows Straight Type

Dual_Row_Straight_Type
จำนวน PIN
2×2 2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8
2×9 2×10 2×11 2×12 2×13 2×14 2×15
2×16 2×17 2×18 2×19 2×20 2×21 2×22
2×23 2×24 2×25 2×26 2×27 2×28 2×29
2×30 2×31 2×32 2×33 2×34 2×35 2×36
2×37 2×38 2×39 2×40

2.54 mm. Pin Header Double Rows Right Angle Type

Dual_Row_RA_Type
จำนวน PIN
2×2 2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8
2×9 2×10 2×11 2×12 2×13 2×14 2×15
2×16 2×17 2×18 2×19 2×20 2×21 2×22
2×23 2×24 2×25 2×26 2×27 2×28 2×29
2×30 2×31 2×32 2×33 2×34 2×35 2×36
2×37 2×38 2×39 2×40

2.54 mm. IC Socket Stamp Pin

2-54mm_ic_socket_stamp_pin
จำนวน PIN Spacing
7.62 mm. 10.16 mm. 15.24 mm.
6 O
8 O
14 O
16 O
18 O
20 O
22 O
24 O O
28 O O
32 O
40 O
42 O
48 O