หมวดหมู่สินค้า: Relay

รีเลย์ คอยล์ 120VAC (Relay)

SKY Relay

SKHP-2C Coil 120VAC
SKY Relay
TYPE: SKHP-2C
COIL: 120 VAC

Midtex Relay

Relay
Midtex Relay
TYPE: 187-32T200
COIL: 120 VAC

Solid State Relay (SSR)

SSR_relay
Solid State Relay (SSR)
CARLO GAVAZZI Solid State Relay
TYPE: RA4025-D08L