ข้อลดทองเหลือง (Brass Fitting)

ข้อลดเหลี่ยมทองเหลือง (Bushing Brass)

ข้อลดเหลี่ยมทองเหลือง_Bushing_Brass
ขนาด
A B
1/4 1/8
3/8 1/8
3/8 1/4
1/2 1/8
1/2 1/4
1/2 3/8
ขนาด
A B
3/4 1/4
3/4 3/8
3/4 1/2
1 3/8
1 1/2
1 3/4

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-ใน (Adaptor Brass)

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-ใน_Adaptor_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/8 1/4
1/4 1/8
1/4 1/4
1/4 3/8
1/4 1/2
3/8 1/8
3/8 1/4
3/8 3/8
ขนาด
A B
3/8 1/2
1/2 3/8
1/2 1/2
3/4 3/8
3/4 1/2
3/4 3/4
1 1/2
1 3/4
1 1

ปลั๊กอุดทองเหลือง (Hex Plug Brass)

ปลั๊กอุดทองเหลือง_Hex_Plug_Brass
ขนาด
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย (Hose Male Brass)

ข้อต่อเกลียวนอกเสียบสาย_Hose_Male_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/8
5/16 1/8
3/8 1/8
3/16 1/4
1/4 1/4
5/16 1/4
3/8 1/4
1/2 1/4
ขนาด
A B
1/4 3/8
5/16 3/8
3/8 3/8
1/2 3/8
1/4 1/2
5/16 1/2
3/8 1/2
1/2 1/2
3/4 1/2

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย (Hose Female Brass)

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย_Hose_Female_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
3/16 1/8
1/4 1/8
5/16 1/8
3/8 1/4
1/4 1/4
5/16 1/4
3/8 1/4
1/2 1/4
ขนาด
A B
1/4 3/8
5/16 3/8
3/8 3/8
1/2 3/8
1/4 1/2
5/16 1/2
3/8 1/2
1/2 1/2
3/4 1/2

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน_Coupling_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/4
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4
1 1
ขนาด
A B
1/4 1/8
3/8 1/4
1/2 1/8
1/2 1/4
1/2 3/8
3/4 3/8

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: