หมวดหมู่สินค้า: Equipment Spare Part

สามทางเกลียวในทองเหลือง (Y Joint Nipple Brass)

สามทางเกลียวในทองเหลือง (Y Joint Nipple Brass)

สามทางเกลียวในทองเหลือง_Y_Joint_Nipple_Brass
เกลียวใน x สวมยาง
1/4 x 1/4
1/4 x 5/16
1/4 x 3/8

สามทางเสียบสายทองเหลือง (Y-Type Tube Union Brass)

สามทางเสียบสายทองเหลือง (Y-Type Tube Union Brass)

สามทางเสียบสายทองเหลือง_Tube _Y_Union_Brass
ขนาด
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวใน (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวใน (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน_Coupling_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/4
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4
1 1
ขนาด
A B
1/4 1/8
3/8 1/4
1/2 1/8
1/2 1/4
1/2 3/8
3/4 3/8

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน (Coupling Brass)

นิปเปิ้ลทองเหลืองเกลียวนอก–ใน_Coupling_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
1/4 1/4
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4
1 1
ขนาด
A B
1/4 1/8
3/8 1/4
1/2 1/8
1/2 1/4
1/2 3/8
3/4 3/8

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย (Hose Female Brass)

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย (Hose Female Brass)

ข้อต่อเกลียวในเสียบสาย_Hose_Female_Brass
ขนาด
A B
1/8 1/8
3/16 1/8
1/4 1/8
5/16 1/8
3/8 1/4
1/4 1/4
5/16 1/4
3/8 1/4
1/2 1/4
ขนาด
A B
1/4 3/8
5/16 3/8
3/8 3/8
1/2 3/8
1/4 1/2
5/16 1/2
3/8 1/2
1/2 1/2
3/4 1/2