สกรูหัวหกเหลี่ยม (Hex Cap Screw)

สกรูหัวหกเหลี่ยม (SUS Hex Cap Screw)

สกรูหัวหกเหลี่ยม_Hex Cap_Screw_SUS
ขนาด
ยาว (mm) M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
10 O O O
12 O O O O
15 O O O O O O
20 O O O O O O
25 O O O O O O O O
30 O O O O O O O O O
35 O O O O O O O O O
40 O O O O O O O O O
45 O O O O O O O O O O
50 O O O O O O O O O O
55 O O O O O O O O
60 O O O O O O O O
65 O O O O O O O O
70 O O O O O O O O
75 O O O O O O O O

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: