หมวดหมู่สินค้า: Repair Industrial Equipment

Repair Print Circuit Board

บริการซ่อมเมนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อม PCB BOARD ทุกชนิดโดยผู้ชำนาญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-973-259602-521-3273
095-563-5264, 081-875-9664
sonthayaj@eqindustrial.com
LINE: eqindust
Helium Tester board

Helium Tester board

EDM Board

EDM Board

Power Supply Board

Power Supply Board

CNC Interface Board

CNC Interface Board

Repair Handheld Instrument

เราคือผู้ชำนาญด้านการซ่อมเครื่องมือวัด
บริการซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
และเครื่องมือวัดทุกชนิดโดยผู้ชำนาญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-973-259602-521-3273
095-563-5264, 081-875-9664
sonthayaj@eqindustrial.com
LINE: eqindust
Repair_Digital_Anemometer

Digital Anemometer

Repair_Infrared_Thermometer

Infrared Thermometer

Repair_Data_Collector_Meter

Data Collector Meterly

Repair_Ultrasonic_Energy_Meter

Ultrasonic Energy Meter

Repair_Digital_Torque_Meter

Digital Torque Meter

Repair_Touch_Screen_Industrial_Panel

Touch Screen Industrial Panel

Repair Industrial Instrument

เราคือผู้ชำนาญด้านการซ่อมเครื่องมือวัด
บริการซ่อมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
และเครื่องมือวัดทุกชนิดโดยผู้ชำนาญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-973-259602-521-3273
095-563-5264, 081-875-9664
sonthayaj@eqindustrial.com
LINE: eqindust
Repair_Oscilloscope

Oscilloscope

Repair_Resistance_Meter

Resistance Meters

Repair_DC_Power_Supply

DC Power Supply

 Repair_Signal_Generator

Signal Generator

 Repair_LCR_Digital_Meter

LCR Digital Meter

 Repair_Audio_Analyzer

Audio Analyzer

 Repair_AC_Power_Supply

AC Power Supply

 Repair_Dispenser

Dispenser