ตะปูยิงเหล็ก (Blind Rivets)

ตะปูยิงเหล็ก (Blind Rivets)

ตะปูยิงอลูมิเนียม_Blind_Rivets
ขนาด นิ้ว มิล
ปลายโต ยาว ปลายโต ยาว
4-2 1/8 1/4 3.2 6.4
4-3 1/8 5/16 3.2 8.0
4-4 1/8 3/8 3.2 10.2
4-5 1/8 7/16 3.2 11.5
4-6 1/8 1/2 3.2 12.5
5-2 5/32 1/4 4.0 7.4
5-3 5/32 5/16 4.0 8.5
5-4 5/32 3/8 4.0 10.2
5-6 5/32 1/2 4.0 13,4
5-8 5/32 5/8 4.0 16.5
6-2 3/16 5/16 4.8 8.5
6-4 3/16 7/16 4.8 11.5
6-6 3/16 9/16 4.8 14.5
6-8 3/16 11/16 4.8 18.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง:

 • ค้อนหัวกลม (Ball Pein Hammer) รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก นิ้ว มิล นิ้ว มิล ออนซ์ กรัม ค้อนหัวกลม-12 12-1/4 311 1 25 8 23 ...

 • ค้อนยาง (Rubber Mallets Hammer) รายละเอียด ความยาว น้ำหนัก นิ้ว มิล ออนซ์ กรัม ค้อนยาง-527 13 330 16 450 ค้อนยาง-528 13 330 24 680

 • ค้อนหงอน (Curved Claw Hammer) รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก นิ้ว มิล นิ้ว  มิล ออนซ์ กรัม ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ 13 330 ...

 • คีมปากแหลม ตัดข้าง ชุบโครเมียม (Long Nose Pliers) L B D A C ตัดลวดได้สูงสุด Inch mm. 1600 N/mm2 650 N/mm2 5-1/2" 140 15 2 8 39 1.6 2.0 ...

 • คีมปากจิ้งจก ด้ามฟ้า-เทา ชุบโครเมียม (Combination Pliers) L B C A ตัดลวดได้สูงสุด Inch mm. 1600 N/mm2 650 N/mm2 6" 160 24 35 9.5 1.6 2.0 ...

 • คีมปากเฉียง ด้ามฟ้า-เทา ชุบโครเมียม (Diagonal Cutting Nippers) L B C A ตัดลวดได้สูงสุด Inch mm. 1600 N/mm2 650 N/mm2 5-1/2" 140 19 9.5 18 ...

 • ประแจหกเหลี่ยมเดี่ยว หัวบอลล์ ชุบขาว มิล ขนาด (mm.) L1 L2 1.5 91.5 15.5 2 102 18 2.5 114.5 20.5 3 129 23 4 144 29 5 165 33 6 ...

 • ค้อนพลาสติกด้ามไม้ หัวเหลือง-ขาว (Bumping Hammer) รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง นิ้ว มิล นิ้ว มิล ค้อนพลาสติกด้ามไม้ 10 260 0.87 22 ...

 • ไขควงชุด (Screwdriver Sets) รายละเอียด จำนวน Tip รายละเอียด ไขควงปากแฉกก้านหกเหลี่ยม 12 ชิ้น 1 Insulated slotted screwdriver: 2.4 (75mmL) ...

 • ข้อต่อย้ำปลายสายแบบคู่ CORD-END TWIN SLEEVES Item No. Conductor sq mm. A B CØ DØ Color AWG DIN mm2 QTY in box (T) Franch (W) Greman (D) DIN ...

 • คีมคอม้า ชุบโครเมียม ด้ามฟ้า-เทา (Double Groove Joint Pliers) L A (mm.) ปากว้างสุด (mm.) Inch mm. 7" 180 9.9 25 9-1/2" 240 10.8 35 12 ...

 • ข้อต่อย้ำปลายสาย CE CORD-END SLEEVES Item No. Conductor sq mm. A B CØ DØ   Color AWG DIN mm2 QTY in box (T) Franch (W) Greman (D) ...